کارنیکا, کارنیولان, آلمانی, خالص, سیاه, اصلی, خارجی, اف یک, نسل اول, F1, اصلاح شده,

کارنیکا, کارنیولان, آلمانی, خالص, سیاه, اصلی, خارجی, اف یک, نسل اول, F1, اصلاح شده,